Σάββατα | Κυριακές | Γιορτές | Αργίες

 

11:00 - 19:00

Ο χώρος είναι ανοιχτός για πειράματα, ρομποτική και μηχανικές κατασκευές. 

Τα απογεύματα πραγματοποι-ούνται εργαστήρια STEAM για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

 

Για πληροφορίες θα καλέσετε στο 2108015745.

Διοργανώνουμε επιστημονικά party και play dates.

Τη θεματολογία την αποφασίζουμε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού αλλά πάντα σε STEAM concept.  

ΓΙα περισσότερες πληροφορίες θα καλέσετε στο 2108015745.

Εργαστήρια STEAM

εξ αποστάσεως

COVID_19 OFFER