Τι είναι το MIT kids

Το MIT kids είναι ένας χώρος στον οποίο τα παιδιά καλλιεργούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα με τη μέθοδο του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

 

Πειραματισμοί, προγραμματισμός ρομπότ, κατaσκευές και συναρμολογήσεις που προάγουν την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλήματος, την ομαδικότητα και την ηγετικότητα, είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται τα παιδιά στον χώρο αυτό. 

 

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί εισάγουν τα παιδιά στον κόσμο του STEAM προσωποποιώντας τις δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία,  το ενδιαφέρον, το επίπεδο και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. 

Τι είναι το STEAM 

S: παρατήρηση, ανακάλυψη, διαπίστωση, καταγραφή παρατηρήσεων, υπόθεση, συμπέρασμα

T: εξέλιξη, καινοτομία, προγραμματισμός, ρομπότ, συνδέσεις, εντολές, κώδικες

E: κατασκευές, συναρμολογήσεις, σχέδιο, βίδες, εξήγηση, λύσεις, επιδιορθώσεις, βελτιώσεις, υλικά

A: δημιουργικότητα, ελευθερία, χρώματα, φαντασία, τέχνη, χρώματα, υφές, αισθητική, άποψη

 

M: γεωμετρία, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, σειραθετήσεις, ζύγισμα, μέτρημα, υπολογισμοί

Το STEAM είναι μία παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιεί τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά ως σημείο αναφοράς για να αναπτύξουν τα παιδιά την κριτική σκέψη, την παρατηρητικότητα, τον διάλογο, τον προβληματισμό και να μάθουν να διερωτώνται για ζητήματα που συμβαίνουν γύρω τους.

 

Σκοπός είναι τα παιδιά να παρατηρούν και να θέτουν ερωτήματα, να παίρνουν μελετημένες αποφάσεις, να επιζητούν τη βιωματική εμπειρία και την ανακάλυψη, να επιμένουν για την επίλυση ενός προβλήματος, να υιοθετούν την ομαδικότητα και τη συνεργασία, να διαχειρίζονται την αποτυχία και να μαθαίνουν να εργάζονται δημιουργικά και να καινοτομούν.